Aaj insan hi insan ko

Aaj insan hi  insan ko das raha hai,  
Saap,
Ghar ke kone men beatha has  raha hai, 

Related Links: Health Quites | Beauty Quites | God Quites | Quites

 

Average: 1.3 (4 votes)