khushiya Milti

khushiya Milti  Nahi Mangna se,
Manzil Milti  Nahi Raah par ruk jane se,
Bharosa rakhna khud par aur bhagwan par,
Sab kuch deta hai wo sahi waqt aane par...

 

Related Links:  Quotes of the day | Beauty Quotes  |  Festival Quotes | Love Quotes

 

Average: 2.9 (10 votes)