Manav Man Kitana Ajeeb Hain

devilManav Man Kitana Ajeeb Hain, Jise Jiwanopayogi Baton Men Samay Dena Khatakata Hai Aur Jiwan Men Anupayogi Baton Men Ramata Hain.

Related Link:  Health Quotes  |  Beauty Quotes  |  Mahan Vyaktiyon Ke Vichar

No votes yet